Metropoly

Welkom bij Metropoly!

Nederland is een dicht bevolkt land met ruim 17 miljoen inwoners, meer dan 7,5 miljoen woningen, sinds kort meer dan 10 miljoen banen en zo'n 15 miljoen toeristen per jaar. De intensiteit van het ruimtegebruik is hoog.De economie van de toekomst is stedelijk. Metropolen, grootstedelijke gebieden met een centrale stad en een agglomeratie van steden daar omheen, hebben in de nieuwe economie het voordeel van de schaal en de kracht van de agglomeratie. Er zijn grote ruimtelijke opgaven rond de transformatie van de steden, de toekomst van de mobiliteit, het energiegebruik, de landbouw, de natuur staat onder druk en er zij nog wel enkele kwesties te noemen.

Er is een versnelling en verbetering nodig in de besluitvorming om in te kunnen spelen op verschuiving van het economisch zwaartepunt naar de metropolen. De drie metropoolregio's die op internationale schaal meetellen (regio Amsterdam-Utrecht, regio Rotterdam-Den Haag en regio Eindhoven) hebben behoefte aan eigen ruimte voor zelfstandige besluitvorming over investeringsprogramma's die het aanpassingsvermogen vergroten en de internationale positie verbeteren. Dát is de inzet van Metropoly: sneller en beter beslissen over de metropoolvorming in Nederland.

Spelen met een serieuze investeringsagenda

Wie Metropoly speelt, probeert een serieuze investeringsagenda uit te onderhandelen die past bij de beoogde versnelling in de metropoolvorming in Nederland aan de hand van vijf toekomstperspectieven. Deze vijf mogelijke scenario's zijn het resultaat van een reeks interviews met hoofdrolspelers in de metropoolvorming, wetenschappers, experts en belanghebbenden. Het spel wordt gespeeld met echte projecten uit de regionale agenda's voor metropoolvorming en 'regionaal' geld dat beschikbaar zou kunnen komen als er ingezet wordt op decentralisering van een aantal belastingregimes. De investeringsagenda's van de vijf uitgewerkte scenario's kunt u HIER vinden.

De eerste vier speelrondes van Metropoly worden gespeeld tijdens de Internationale Architectuur Biënnale in Rotterdam, 2016. Er worden vier sessies georganiseerd. Een sessie voor iedere metropoolregio en een afsluitende sessie met de gezamenlijke opbrengst van de drie afzonderlijke sessies.

Stel uw eigen investeringsagenda samen

Metropoly biedt de ruimte om spelenderwijs te verkennen hoe de metropoolregio's hun internationale positie versterken, hun aantrekkingskracht op talent, hun vermogen tot innovatie en hun kwaliteit van leven verhogen. Het is een spel voor bestuurders uit de drie metropoolregio's, maar vooral ook voor stakeholders uit de culturele sectoren, technologische kennisnetwerken en het bedrijfsleven.Wij hebben al enkele scenario's voor u uitgewerkt, deze kunt u HIER vinden.

Neem het heft in handen en richt Nederland in! Creeer uw eigen scenario! U krijgt van ons een budget, u selecteert de projecten waar u in geloofd en ontdek voor iedere regio welke effecten u kunt verwachten. Voor het samenstellen van een investeringsprogramma heeft u een inlog nodig. Heeft u die ontvangen, klik dan HIER om te beginnen. Heeft u deze niet ontvangen en wilt u zelf eens proberen om een investeringsprogramma samen te stellen. Mail dan uw naam, organisatie en motivatie naar info@cigarbox.nl.

Resultaat

Het resultaat van de vier discussie- en gamesessies tijdens de IABR is:

  • een breed gedragen metropolitane investeringsagenda die door de drie metropoolregio's zelf kan worden waar gemaakt als hun autonomie wordt vergroot en zij zelf de beschikking zouden krijgen over hun eigen middelen.
  • Een investeringsagenda per metropoolregio, waar binnen de eigen metropoolregio overeenstemming over bestaat.
  • De investeringsagenda wordt ondersteund met kwantitatieve analyse omtrent de verwachte effecten. In beeld is welke projecten in ieder scenario goed scoren en voor iedere metropool aantrekkelijk zijn en welke projecten elkaar versterken.
  • Publicaties en debatten in vooraanstaande media.
  • Er wordt een methodiek en spelformat ontwikkeld voor de versnelling van de metropoolvorming.